POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. DEFINICJE

1.1. Administrator  Azgard Artur Zawadzki, os. Przy Skrzyżowaniu Rzek 2B/37, 62-100 Wągrowiec, prowadzący w niniejszej witrynie e-sklep pod nazwą Collector.pl.

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.collector.pl.

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. KTO PRZETWARZA TWOJE DANE?

Administratorem wszystkich Twoich danych osobowych jest firma Azgard Artur Zawadzki z siedzibą w Wągrowcu, która jest właścicielem sklepu Collector.pl

3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Wyszczególniamy kilka podstawowych powodów, dla których potrzebujemy Twoich danych, które szczegółowo opisujemy poniżej:

3.1 KORZYSTANIE Z E-SKLEPU COLLECTOR.PL

3.1.1 Przetwarzamy Twoje dane jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszego Serwisu tylko:

3.1.2. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnienia Ci treści dostępnych w Serwisie, zakupu produktów dostępnych w e-sklepie, rezerwacji produktów w punktach stacjonarnych Collector.pl, udostępniania formularzy kontaktowych

3.1.3. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w e-sklepie

3.1.4. w celu obsługi reklamacji i zwrotów zakupionych produktów

3.1.5. w celach analitycznych i statystycznych

3.1.6. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi

3.1.7. w celach marketingowych Administratora, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”

3.2 REJESTRACJA W SERWISIE COLLECTOR.PL

3.2.1 Osoby, które rejestrują się w naszym e-sklepie proszone są o podanie jedynie niezbędnych danych w celu utworzenia konta, które umożliwia późniejsze zarządzanie zamówieniami oraz swoimi danymi. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym momencie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.2.2 Dane osobowe są przetwarzane:

3.2.2a. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie

3.2.2b. w celach analitycznych i statystycznych

3.2.2c. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi

3.2.2d. w celach marketingowych Administratora

 

3.3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.3.1 Złożenie zamówienia na zakup towaru wiąże się z przetwarzaniem udostępnionych w tym celu danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych oznaczonych jako nieobowiązkowe jest dobrowolne i oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

3.3.2 Dane osobowe są przetwarzane:

3.3.3. w celu realizacji złożonego zamówienia

3.3.4. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości

3.3.5. w celach analitycznych i statystycznych

3.3.6. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

3.4 FORMULARZE KONTAKTOWE

3.4.1 Umożliwiamy kontakt z nami poprzez specjalnie przygotowany formularz kontaktowy. Pod każdym formularzem dostępnym w serwisie widnieje link do niniejszej polityki prywatności oraz informacja o przetwarzaniu danych podanych w formularzu. Bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych wpisanych do formularza nie jest możliwe skontaktowanie się z nami za jego pomocą. Użytkownik może wybrać zamiast formularza formę kontaktu bezpośrednio na e-mail Administratora – wtedy zgoda na przetwarzanie danych nie musi zostać udzielona.

3.4.2 Dane osobowe są przetwarzane:

3.4.3. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy

3.4.4. w celach analitycznych i statystycznych

 

3.5 MARKETING

3.5.1 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

3.5.1a. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

3.5.1b. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

3.5.1c. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

3.5.1d. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

3.5.1e. powiadamianiu o ponownej dostępności obserwowanego produktu

 

3.6 REKLAMA KONTEKSTOWA

3.6.1 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika).

 

3.7 REKLAMA DISPLAYOWA

3.7.1 Administrator stosuje reklamę displayową, czyli bannery reklamowe i inne formy reklamy wizualnej, wyłącznie w celu promowania własnych produktów.

 

3.8 MARKETING BEZPOŚREDNI – NEWSLETTER

3.8.1. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketing bezpośredni poprzez zapis do Newslettera, Administrator przetwarza jego dane, dostosowując treści Newslettera. Użytkownik w każdej otrzymanej wiadomości może zrezygnować z otrzymywania Newslettera i wycofać swoją zgodę klikając specjalny link dołączany do każdej wiadomości.

 

3.9. PORTALE SPOŁCZENOŚĆIOWE

3.9.1 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu.

 

3.10 PLIKI COOKIES

3.10.1 Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

3.10.2 Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług i monitorowania statystyk Serwisu. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies.

 

4 PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

4.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Z zasady przetwarzamy Twoje dane jak najkrócej się da, tylko do momentu kiedy są naprawdę potrzebne lub do momentu, w którym odwołasz swoją zgodę na przetwarzanie danych.

4.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

4.3. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5 JAKIE SĄ TWOJE UPRAWNIENIA ODNOŚNIE UDOSTĘPNIONYCH NAM DANYCH?

5.1.1 Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

5.1.1a. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

5.1.1b. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię wszystkich posiadanych i przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

5.1.1c. Prawo do edycji danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

5.1.1d. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

5.1.1e. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą

5.1.1f. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

5.1.1g. Prawo odwołania zgody na przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

5.1.1h. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

5.1.1i. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

5.1.1j. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.2.1 Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

5.2.1a. w formie pisemnej na adres: Collector.pl Azgard Artur Zawadzki, ul. Katowicka 67C/16, 61-131 Poznań;;

5.2.1b. drogą e-mailową na adres: sklep@collector.pl.

 

6 ODBIORCY DANYCH

6.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

6.2. Lista podmiotów, którym ujawniane są przetwarzane przez Administratora dane osobowe:

a) firma Google

b) platforma WordPress i WooCommerce

c) Furgonetka – broker kurierski

d) InPost

e) Poczta Polska

f) DPD – firma kurierska

g) PayU

h) PayPal

i) wFirma – platforma zarządzania sprzedażą i fakturami

j) MailChimp – system Newsletter

Wszystkie podmioty, z którymi współpracuje Administrator przetwarzają dane zgodnie z wymogami RODO.

 

7 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

7.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

8 DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

8.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail sklep@collector.pl. lub adres korespondencyjny: Collector.pl ul. Katowicka 67C/16, 61-131 Poznań.

9 ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

9.1. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Obowiązuje zawsze aktualna i opublikowana na stronie https://collector.pl/polityka-prywatności polityka prywatności.